wyjaławianie

Różne zastosowania techniki wyjałowiania m.in. narzędzi chirurgicznych

autoklaw typu vintage
Author: Spring Dew
Source: http://www.flickr.com
wyjaławianie różnorodnych elementów jest procesem znanym człowiekowi już od wielu wieków. Jest to bez wątpienia technika niezwykle przydatna, szczególnie w niektórych dziedzinach życia i przemysłu. Polega na tym, by z użyciem określonych przyrządów lub substancji usunąć wszelkie drobnoustroje z określonego elementu.